Det vise hus

Lillian Fjeld står bak Det Vise Hus. Ideen bak Det Vise Hus, er at det skal være et kompetansehus med mennesker som kan bidra med flere roller en bedrift eller en privatperson trenger, som rådgivning, prosjektledelse, management for hire, samtaler og kurs og foredrag. Det Vise Hus jobber innen områder som strategi, struktur og innhold i forskjellige forretningsprosesser bedriften må igjennom. Det være seg grunnleggende strategiprosesser i bedriften, eller oppbygging av nettsatsning i forhold til varer eller tjenester. I tillegg bistår Det Vise hus ved bedriftsetableringer, oppbygging og pakketering av konsepter og markedsføring av disse.

Det Vise Hus har selv utviklet et eget konsept Livsstilsskolen Dette er en onlinekonsept som henvender seg til overvektige via et onlineprogram basert på psykologiske metoder og verktøy. Les mer om dette her

Lillian er en sterk og engasjert dame som brenner for sine prosjekter med sterke. ærlige meninger og med sin store praktiske kunnskap treffer hun kundene på deres premisser.

Lillian har 38 års erfaring innenfor både handel og tjenesteytende bedrifter på ledernivå, samt 8 års erfaring som terapeut og mental trener. Hun var med å bygge opp og ned Barnegarderoben.no fra 2004 – 2010, en av Norges største nettbutikker innen sin nisje. Erfaringene derfra får du i hennes foredrag «Fra Oxford Street til Skifteretten i Mysen».

Lillians største styrke er at hun forstår bedriftens prosesser fra A til Å, samt at hun innehar et stort spenn på fagkunnskap. Hun kan derfor være en sterk bidragsyter fra diskusjon av rutiner og prosesser til hvilke systemer og strategier bedriften bør velge. I tillegg har Lillian gjennom sine egne erfaringer og kurs/utdannelse innen kognitiv terapi og psykoterapi, bygget teknikker og har metoder, som kan brukes både i bedrifters strategier og av privatpersoner som trenger å se nye retninger i livet sitt.

Lillian har knyttet til seg medarbeidere og samarbeidspartnere via Det Vise Hus som gjør selskapet i stand til å tilby hele prosjekter bla. innenfor nettsatsninger i forhold til webdesign, grafisk design, foto/videoproduksjon, sosiale media og coaching.

Ta kontakt om du ser at Det Vise Hus kan hjelpe deg og din bedrift, eller deg som privatperson.

iStock_000017346550_Medium