Kurs/Programmer

Lær deg å lage en levende forretningsplan

Kurset innholder metoder for å bygge opp en forretningsplan som skal være til glede og nytte for bedriften og ikke bare fordi banken, Innovasjon Norge eller andre har sagt at du burde lage en.

Å kunne bruke sin plan som et verktøy er viktig, for å kunne lykkes med gode resultater. Da må planen være forankret, realistisk og målbar.

Lær hvordan du lager den – og hvordan du lever med, og utvikler den!

Kurset holdes på forespørsel

Hvordan bruke sosiale medier som et strategisk verktøy?

Kurset viser deg hvordan du kan innkludere sosiale medier i bedriftens hovedstrategi.

Kurset inneholder både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen tar for seg muligheter for kommunikasjon og markedsføring i dagens marked med bruk av sosiale medier, samt andre muligheter for kommunikasjon og markedsføringseksempler vi eller våre kunder har prøvd ut.

I den praktiske delen vil vi jobbe med hvordan hver enkelt kan bygge sin kommunikasjonsstrategi basert på informasjonen i den teoretiske delen. Vi bruker Det Vise Hus sin metode for strategiplan og avslutter kurset med gode måleverktøy.

Gründerkurs for “viderekommende”

Mange gründere går på gründerkurs i regi av NAV, etablerersentra eller fylkeskommuner m.flere. Her lærer man det grunnleggende for etablerere som f.eks forretningplan, regnskap, økonomi, markedsføring og salg og service. Dette er meget nyttig i oppstarten.

Våre kurs tar for seg utfordringer som kommer etter oppstarten – gjerne etter 1-2 år. Kurset kan enten tas som enkeltstående kursdager eller som et program over 1 år

Vi har temaer som

  • Levende forretningsplan
  • Identitet/visuell profil
  • Web/sosiale medier
  • Salg og markedsføring
  • Budsjett og Kalkyler
  • Finansiering
  • Lederrollen/Ansatte
  • Styrearbeid

Kurset/programmet holdes på forespørsel