LIFO metoden

Balanser dine styrker

LIFO® Metoden er en adferdsansalyse som skaper større innsikt i egen adferd og større forståelse om hvordan din adferd påvirker andre. I tillegg bidrar den til mer effektiv kommunikasjon, samhandling og forståelse i lederteam og grupper.

 LIFO® Metoden

  • Fokuserer på den enkeltes styrker – samt mulige overdrivelser
  • Identifiserer den enkeltes foretrukne adferd brukt i jobb og privatliv
  • Er et verktøy for å øke effektiviteten i kommunikasjon med andre

LIFO® Metoden identifiserer dine preferanser

  • Når ting går bra
  • Når det er stress eller konflikter

LIFO® Metoden bygger på anvendt samfunnsvitenskap og fremmer individuell og organisasjonsmessig effektivitet.

Hvis vi overdriver våre styrker kan de bli vår svakhet. Dette skaper unødvendge situasjoner ved at misforståelser må oppklares og ryddes av veien.

LIFO® Team Coaching Tool (TCT) er et unikt online verktøy for team som ønsker utvikling, både individuelt og på vegne av teamet.

Over 10 millioner mennesker i 30 land og over 25.000 virksomheter har hatt utbytte av denne analysemetoden. Den finnes på 18 ulike språk, også norsk.

LIFO® Metodens agent i Norge er Barnum Associates International ved Betty Forbis. Barnums representant for LIFO® Metoden i Norge og Sverige er Kristin Vislie, Vislie Consulting AS.

We need to look at our behavior in a quantitative way,
how much, without judgment – not good or bad,
right or wrong, strong or weak
– but in terms of more or less, most or least, too little or too much … or just enough.

Dr. Stuart Atkins
Grunnlegger av LIFO® Metoden