Lillian Fjeld Dialog

lillianfjelddialog

Er en samtale noe for meg?
samtale

Vi sier det hjelper å snakke om det – klisje?

I din utvikling handler en større del av prosessen om evnen til å sette ord på det som skjer i hodet og kroppen. Mye av det som foregår i psyken skjer på automatikk, uten at du legger merke til det. Når du ser på og beskriver deg selv, blir du nødt til å se «innover». Da merker du hva som foregår på innsiden.

Strever du med:
• Lav energi
• Lav selvfølelse
• Stress
• Samlivsproblemer
• Overvekt og spiseforstyrrelser
• Angst
• Depresjon
• Aggresjon
• Sorg og ulykker
• Overgrep og traumer

JEG KAN HJELPE DEG!

Hvordan jobber vi sammen?

hvordanjobbe

Jeg legger vekt på å lindre sykdom og andre utfordringer du strever med. Ved å kartlegge årsakene, kan vi behandle de. Vi finner sammen ut hvordan det du strever med har oppstått, og hvordan du kan jobbe videre med det..
Jeg bidrar med å lære deg hva som styrer dine tanker og din adferd. Du bruker kunnskapen og konkrete verktøy i din prosess videre. Du bestemmer selv tempo og omfang.

Resultatet er at du kan oppnå mestring, endring, og et mer bevisst forhold til dine tanker og adferd. I tillegg vil du kommunisere bedre med dine omgivelser til det beste for både deg og andre.

Samtalene foregår slik:
• Kartlegging av egen adferd, tanker, følelser og behov.
• Praktisk trening med verktøy for å påvirke og endre egne valg mot varig endring
• Dialogtrening for å skape gode samtaler med omverden
• Etablering av tillit til deg selv og hvem du er

Metoden egner seg til bruk på deg alene, dere som par eller i familien. Den omfatter alle de arenaer du oppholder deg på i ditt daglige liv, sånn som privatliv, jobb, fritid, idrett, seksualitet, sosialt liv m.m.

Ta kontakt med meg om du har lyst til å vite mer, eller ønsker å bestille en time.

lilliandialog