Livsstilsskolen

Livsstilsskolen ble «født» i april 2013. Bakgrunnen var at vi så at å jobbe i fra det psykologiske perspektivet var nesten fraværende i arbeidet med overvektig, i overvektsdebatten og i samfunnets kamp mot overvekt.

I starten var vi  i kontakt med mange overvektige og alle ga gode tilbakemeldinger når vi delte historier om veien til et lettere liv ved hjelp av psykologi – at det satt i hodet. Det ble laget flere og flere verktøy som ble introdusert for overvektige. Verktøyene var enkle, og vi så at et hverdagslig språk sammen med de enkle verktøyene ga de overvektige ny innsikt i tanker, følelser og handlinger.

Blant folk, i avisene og på nettet snakkes det mye om at regnestykket er enkelt. At overvekt handler om for mye matinntak og for lite trening. Så enkelt er det ikke. Regnestykket går ikke opp fordi overvekt er mer sammensatt. Alt for få snakker om er at årsaken til overvekt ligger i det psykologiske. Alt for få snakker om at overvektige kan ha en spiseforstyrrelse overspising. Dette er samfunnet stille om, og kjører videre med regnestykket som ikke går opp. Mens det egentlig sitter i hodene våre.

Nå snart åtte år etter, har vi laget et program basert på vitenskap. Vi har vokst som selskap og har både egne erfaringer om overvekt, og fagkunnskap innen forskjellige retninger innen psykologi og spiseforstyrrelser.

Alt for få snakker om er at årsaken til overvekt ligger i det psykologiske – det sitter i hodene våre. Mange overvektige er overspisere uten at dette blir fokusert på, eller behandlet. Denne overspisingen kan bli forsterket ved dietter og kurer. Vitenskapen sier at når vi mennesker opplever motgang, reagerer vi på bakgrunn av våre sårbarheter og tidligere opplevelser.

Vi har bygget vårt program med kjente metoder innen psykologi, kosthold og trening. Du finner kognitive verktøy, oppmerksomhetstrening og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det betyr at du kan kjenne deg sikker på at det du lærer hos oss er velprøvd og dokumentert. Ønskes samtaler med terapeuter bruker vi sikre videoløsninger slik at du kan kjenne deg trygg i samtalen.

Vi mennesker liker å mestre sammen med andre. Når du skal jobbe med din overvekt er det fint med støttepersoner. Hos oss treffer du mennesker med egenerfaring og du treffer fagfolk. Du har også mulighet til å ha med deg din egen flokk av familie og venner. Det som er unikt hos oss, er at vi har koblet psykologi og teknologi, som gjør at vi kan støtte og motivere deg på disse områdene 365 dager i året.

Les mer om programmet HER