Slanke Tanker

Basert på egne erfaringer har Lillian sammen med sitt team bygget opp konseptet Slanke Tanker. Dette konseptet henvender seg til overvektige. Vi blir innlært at det er bare mat og trening som kan hjelpe med å bli kvitt overvekt. Lillian har en sterk tro på at overvekt sitter i hodet – og det er der det må jobbes først. Hun har utviklet enkel metoder og verktøy som deles i onlinekurs og på arrangementer.

Les mer om Slanke Tanker her: http://www.slanketanker.no