Etablererrådgivning

Etter å ha bygget opp fire selskaper – der det ene ble bygget ned, sitter Lillian med en variert erfaring til å rådgi gründere/etablerere.

Tidligere har har Lillian jobbet for Etablererservice i Østfold, hvor etablerere som planlegger å starte egen virksomhet, kan komme og få rådgivning. I tillegg har hun holdt kurs og foredrag både for  Etablerertjenesten i Oslo og Romerike.

Gjennom etablererveiledningen og etableringen av egne virksomheter sitter Lillian på en god del erfaring innenfor oppbygging av konsepter, forretningsmodelering, drift, markedsføring, Innovasjon Norge og NAV.